กิจกรรม

ลำดับ กิจกรรม
1 กิจกรรมแลกของขวัญ Happy New Year
2016-12-26 00:39:06
2 "วันขอบคุณพนักงาน" 17 กรกฎาคม 2559 ณ. ภูโอบน้ำใส ค
2016-07-28 01:36:56
3 จัดอบรมพนักงานใหม่ เพิมเติมความรู้ ก่อนปฏิบัติงาน
2016-05-31 21:41:15
4 ให้การช่วยเหลือ พนักงานกรณีประสพอัคคีภัย
2016-05-15 23:10:42
5 อบรม ระบบเหยื่อ เอ็กซ์เทอม ณ.ห้องสุขสามัคคี
2016-05-15 21:31:04
6 อบรม ชีววิทยาสัตว์พาหะ - บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2016-04-25 22:21:08
7 เสวนา งานขาย ณ. ห้องสุขสามัคคี สาขานนทบุรี
2016-04-11 21:26:44
8 พนักงานดีเด่นไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ปี 2558
2016-04-04 05:10:32
9 จัดอบรมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2559
2016-04-04 04:50:42
10 จัดอบรมเรขา ประจำปี 2559
2016-04-04 03:26:52
11 จัดอบรม ชีววิทยาสัตว์พาหะ รพ.เทพธารินทร์
2016-04-04 03:09:04
12 พนักงานดีเด่นไปทัศนศึกษาต่างประเทศปี 2557
2014-08-05 18:40:34
13 พนักงานดีเด่นไปทัศนศึกษาต่างประเทศปี 2556
2014-08-05 18:36:36
14 อบรมผลิตภัณฑ์ปี 2555
2014-08-05 18:08:57
15 อบรมผลิตภัณฑ์ปี 2556
2014-08-05 16:52:03