ประวัติความเป็นมา

             บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 29/9 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินกิจการทาง ด้านบริการกำจัดแมลงด้วย ประสบการณ์อันยาวนานโดยทีมงานมืออาชีพด้านกำจัดแมลง มีทุนจดทะเบียน ชำระเต็มมูลค่า 3,000,000 บาท ( สามล้านบาทถ้วน )
 

ใบอนุญาตประกอบการ

- อนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตเลขที่ 7/2544
- ใบผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุข
ใบอนุญาตเลขที่ 65/2548 , เลขที่ 165/2548

ใบสมาชิกสมาคม

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย ใบสมาชิกเลขที่ ASS-016

อัตรากำลัง/บุคลากร

ปัจจุบันมีอัตรากำลังทั้งสิ้น  201 ท่าน โดยแบ่งโครงสร้างเป็น 3 ฝ่ายคือ
ฝ่ายสนับสนุน        จำนวน   31    ท่าน
ฝ่ายการตลาด       จำนวน   42    ท่าน
ฝ่ายปฏิบัติการ       จำนวน  128   ท่าน

สถาบันการเงิน

บริษัทฯ ประกอบกิจการ โดยใช้สถาบันการเงิน  9 แห่ง  ได้แก่ 
- ธนาคารทหารไทย (สาขาเทสโก้โลตัส พระราม 4)
- ธนาคารธนชาต จำกัด(สาขากล้วยน้ำไท)
- ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด  (สาขาพระโขนง)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (สาขาพระราม 4)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (สาขากล้วยน้ำไทย)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาย่อยกล้วยน้ำไท)
- ธนาคารกรุงไทย (สาขาถนนพระราม 4)

จุดให้บริการ

ปัจจุบันมีทั้งสิ้น        19   สาขา
แบ่งเป็นกรุงเทพฯ     7    สาขา
ต่างจังหวัด              12    สาขา

น้ำยาเคมีที่ใช้ในการป้องกัน/กำจัด

เป็นน้ำยาเคมีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
น้ำยาเคมีนำเข้าโดย
- บริษัทไบเออร์ไทย  จำกัด
- บริษัท เชอร์วู๊ด เคมิคอล  จำกัด|
- บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

- บริษัท อินเตอร์เกรด  เทรดดิ้งจำกัด
- บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
- บริษัท เบ็นท์เจ๊ส (ไทยแลนด์) จำกัด ฯลฯ

อุดมการณ์ร่วม   (  CORE  VALUE  )

*      จิตสำนึกในการให้บริการ    (  SERVICE  MINDED  )
*      การทำงานร่วมกัน        (  TEAM WORK  )
*      มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ    (  COMMITTED  SUCCESS  )
*      ความซื่อสัตย์        (  INFEGRITY  )

พันธกิจองค์กร

" บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพ/ความปลอดภัยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม "