เคมีและผลิตภัณฑ์

- สารเคมีที่ใช้ควบคุมและป้องกันกำจัดแมลง -

# สารเคมีสำหรับ ปลวก


ชื่อการค้า  :  อาเจนด้า 25 อีซี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Fipronil
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..


 

ชื่อการค้า  :  เทอร์มิน่า
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Imidacloprid
มาตรฐานความปลอดภัย  :   4,300
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..


 

ชื่อการค้า  :  โปรฟีน่า 5 ทีซี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Fipronil
มาตรฐานความปลอดภัย  :   1,940
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..

ชื่อการค้า  :  ไบทริน 50 ทีซี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Bifenthrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   1,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..

ชื่อการค้า  :  เอ็กซ์เทอม
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Bistrifluron
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 5,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

ชื่อการค้า  :  เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 8 เอสซี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Alpha-cypermethrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 5,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..

ชื่อการค้า  :  เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Bifenthrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   1,798
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

ชื่อการค้า  :  เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 40 อีซี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Alpha-cypermethrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   1,975
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

ชื่อการค้า  :  เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 10 อีซี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Alpha-cypermethrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   790
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

ชื่อการค้า  : นิวโกลด์ 200
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Fenobucarb
มาตรฐานความปลอดภัย  :   1750
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ปลวก

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

# สารเคมีสำหรับ มด,แมลงสาบ 


ชื่อการค้า  :  แม็กซ์ฟอร์ซ  ฟอร์เต้
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Fipronil
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  มด และ แมลงสาบ

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 


ชื่อการค้า  :  แม็กซ์ฟอร์ซ  ควอนตั้ม
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Imidacloprid
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  มด และ แมลงสาบ

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

 


ชื่อการค้า  :  แบลททาเน็กซ์  เจล
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Imidacloprid
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 5,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  มด และ แมลงสาบ

» รายละเอียดเพิ่มเติม..


ชื่อการค้า  :  เทอร์โร่ - พีซีโอ
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Sodium Tetraborate Decahydrate
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 5,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  มด และ แมลงสาบ

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

ชื่อการค้า  :  ไวเบสทริน 2.5 ดับบลิวพี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Deltamethrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   5,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  มด และ แมลงสาบ

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

ชื่อการค้า  :  เมทราดีน เอสซี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Deltamethrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 5,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  มด และ แมลงสาบ

 


ชื่อการค้า  :  ฟาร่า 100 ดับเบิ้ลบู
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Cypermethrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  มด และ แมลงสาบ

» รายละเอียดเพิ่มเติม..

ชื่อการค้า  :  เซเรน่า 100
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Cypermethrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  มด และ แมลงสาบ

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

# สารเคมีสำหรับ หนู 

ชื่อการค้า  :  โปรโวค  (Provoke)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Non-Toxi Rodent
มาตรฐานความปลอดภัย  :   เหยื่อไม่มีพิษ
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  หนู

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 


ชื่อการค้า  :  ลีโอ แรท  (LEO Rat)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  สมุนไพรไล่หนู
มาตรฐานความปลอดภัย  :   -
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  หนู 


ชื่อการค้า  :  ราคูมินเพสท์
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Coumatetralyl
มาตรฐานความปลอดภัย  :   >2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  หนู
 


ชื่อการค้า  :  ไฟนอล บล็อกซ์  (Final Blox)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Brodifacoum
มาตรฐานความปลอดภัย  :   >2,500
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  หนู

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 


ชื่อการค้า  :  คอนแทรค บล็อกซ์  (Contrac Blox)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Bromadiolone
มาตรฐานความปลอดภัย  :   >5,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  หนู

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 


ชื่อการค้า  :  โบรมาดิโอการ์ด  (Bromadioguard)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Bromadiolone
มาตรฐานความปลอดภัย  :   >22,500
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  หนู

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 


ชื่อการค้า  :  โฟร์ท-เบท  (Fourth Bait)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Bromadiolone
มาตรฐานความปลอดภัย  :   >2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  หนู

» รายละเอียดเพิ่มเติม..


ชื่อการค้า  :  ดีเท็ก บล็อกซ์  (Detex Blox)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Non-Toxi Rodent
มาตรฐานความปลอดภัย  :   เหยื่อไม่มีพิษ
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  หนู

» รายละเอียดเพิ่มเติม..

# สารเคมีสำหรับ แมลงบิน


 


ชื่อการค้า  :  ควิกไบท์  (Quick Bite)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Imidacloprid
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 2,500
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ยุง / แมลงวัน / แมลงบิน

» รายละเอียดเพิ่มเติม..ชื่อการค้า  :  เดลต้าโซล์ฟ  (Deltasolve)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Deltamethrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ยุง / แมลงวัน / แมลงบิน

» รายละเอียดเพิ่มเติม..


ชื่อการค้า  :  เมทราดีน เอสซี
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Deltamethrin
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 5,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ยุง / แมลงวัน / แมลงบิน


 


ชื่อการค้า  :  ลีนาท็อป  (Lenatop)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Etofenprox
มาตรฐานความปลอดภัย  :    10,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ยุง / แมลงวัน / แมลงบิน

» รายละเอียดเพิ่มเติม..


ชื่อการค้า  :  เวคเทอม  (Vecterm)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Etofenprox
มาตรฐานความปลอดภัย  :    10,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ยุง / แมลงวัน / แมลงบิน

» รายละเอียดเพิ่มเติม..


ชื่อการค้า  :  เวคโตฟอส  (Vectophos)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Temephos
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ยุง / แมลงวัน / แมลงบิน


ชื่อการค้า  :  ทรายโฟร์ทเคม  (SAIFOURTHCHEM)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  Temephos
มาตรฐานความปลอดภัย  :   > 2,000
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ยุง / แมลงวัน / แมลงบิน

» รายละเอียดเพิ่มเติม..
 

 

ชื่อการค้า  :  โปรเวคต้า (Provecta)
ชื่อสารออกฤทธิ์  :  -
มาตรฐานความปลอดภัย  :   -
ประเภทสัตว์รบกวนที่กำจัด  :  ยุง / แมลงวัน / แมลงบิน/ แมลงทุกชนิด

» รายละเอียดเพิ่มเติม..

   

 

 

- ผลิตภัณฑ์เหยื่อป้องกัน และกำจัดปลวก

Termite Detection System (TDS) 

Xterm  ( บนพื้นดิน )

ระบบติดตั้งสถานีบนดิน 

Xterm  ( ใต้พื้นดิน )

ระบบติดตั้งสถานีใต้ดิน

» รายละเอียดเพิ่มเติม..

- เครื่องดักแมลงสาบ 

บ้านแมลงสาบ

- เครื่องดักหนู

 

กรงดักหนู

 

กล่องดักหนู

กล่องเหยื่อพิษ

 

เครื่องยิงหนู - Good Nature E2 (RODENTHOR)

• กับดักหนูแบบไม่ทำให้หนูทรมาน
• ใช้เหยื่อล่อหนูที่ไม่มีพิษต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
• กำจัดหนูได้จำนวนมาก
• ไม่ต้องเข้าไปตามเก็บซากหนู
• กำจัดหนูได้ 24 ตัว ต่อ 1 กระบอก
• น้ำหนัก 600 g.
• ขนาดกล่องบรรจุ 22 x 15 x 8 cm.

» รายละเอียดเพิ่มเติม..

- เครื่องดักยุงและแมลงบิน 

เวคโทธอร์ สแปโรฮอร์ค

พื้นที่ครอบคลุม 15 ตารางเมตร
อัตราใช้พลังงาน 10 วัตต์
วัสดุตัวเครื่องทำจากพลาสติก
วางตั้งอิสระ หรือยึดกับผนัง

» รายละเอียดเพิ่มเติม..(โบร์ชัวร์) 

I-Trap 50E (ไอ-แทรป 50 อี )

เครื่องกำจัดแมลง ออกแบบมาให้ใช้กับร้านค้า ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีสภาพแวดล้อมแห้ง ตัวเครื่องสามารถติดตั้งกับผนังได้ มีตะแกรงหน้าโปร่งแสง ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS ที่ทนทาน และโลหะเคลือบสี เมื่อแมลงเข้ามาในเครื่อง จะถูกควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
» รายละเอียดเพิ่มเติม..(โบร์ชัวร์)


 

215 JR

• ใช้ไฟ 220 v หลอดไฟ 15 W X 2 หลอด
• ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมแมลงวันและแมลงบินต่างๆ ใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก 80 - 125 ตารางเมตร
• ใช้หลอด UVA SYLVANIA 15 / 350 BL x 2 หลอด
• แบบช็อตและแบบกาว ใช้ติดผนัง, แขวนหรือหิ้ว
• ขนาด 58.5 x 30 x 16 cm.
• การติดตั้งห่างจากพื้น 1.7 - 2 เมตร 

VECTRON 921 EC

• ใช้ไฟ 220 v หลอดไฟ 20 W X 2 หลอด
• มีทั้งระบบช็อตและระบบใช้แผ่นกาวดักแมลง
   - ครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ 100 150 ตารางเมตร
   - เหมาะสำหรับใช้ติดผนัง มีน้ำหนักเบา
• ใช้หลอด UVA SYLVANIA 20 / 350 BL x 2 หลอด 

Gadwall 921 IK

Model 921 IK :220V 20W x 2
Cover Area : 100 - 150
Size : 75 x 33 x 15.5 cm.

- บ้านจิ้งจก 

Trapper Pest Monitor

มีทางเข้าสำหรับแมลง ทั้ง 4 ด้านรอบกล่อง สามารถเปิด-ปิด โดยการใช้กุญแจเท่านั้น จึงมีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์เลี้ยงและเด็ก สามารถใช้งานได้ดีในสถานที่ ๆ ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น สถานที่ใกล้ที่ประกอบอาหาร เป็นต้น